Rólunk

Üdvözlöm a Csodavár Óvoda weboldalán

A Csodavár Óvoda illetve annak elődje, a Csicsergő Családi Napközi 2009. óta fogadja a gyermekeket Szombathelyen. Célunk egy olyan intézmény létrehozása volt, ahol a gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
Világunkban történő rohamos változások, a modern élet kihívásai egyre komplexebbé teszi a gyermekek felkészítését az életre. Ezért egyre nagyobb felelősséget jelent a szülők és az óvodapedagógusok részéről megőrizni a gyermekkor nyugalmát, derűjét és ugyanakkor felvértezni a gyermekeket mindazzal a tapasztalattal, amellyel eligazodhatnak a világban.

Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy az óvodások szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket. Óvodáskorban a cél a játékos formában történő komplex készségfejlesztés, amely révén minden gyermek képessé válik az egész életen át tartó tanulásra. A gyermekek számára különösen fontos az élmény és az öröm hozzákapcsolása a tágabb értelemben vett tanulás folyamatához, a folyamatban való aktív részvétel lehetőségének biztosításával, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
A munkánk során a gyermekeknek elegendő időt biztosítunk arra, hogy a saját tempójában fedezhesse fel a világot, dolgozza fel a tapasztalataiból származó élményeket, és sajátítsa el a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén.

Ennek szellemében a gyermekek mindennapjait áthatják a tevékenységek, mint rajzolás, gyurmázás, festés, sütés, papírmunkák, tervezett mozgás, a mindennapos verselés, éneklés, körjáték, mesehallgatás. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden nap a szabad levegőn futkározzanak, játszanak a gyermekek, hisz rossz idő nincs, csak nem megfelelő ruházat. A kisgyermek a világot a tapasztalatok útján tanulja, ehhez szeretnék sok-sok lehetőséget biztosítani. Óvodánk együttműködik a Helen Doron nyelviskolával, így lehetőség van az angol nyelv megismerésére is. Rendszeresen járunk bábszínházba, koncertre, úszásra, kirándulásokra.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, melyben a személyi és tárgyi környezetünk szerepe meghatározó. Az óvodai nevelői munkánkat logopédus, fejlesztőpedagógus, illetve mozgásterapeuta is segíti.

Mindennapi munkánkban teret adunk az innovatív pedagógiai törekvéseknek, biztosítjuk az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében és harmonikus fejlődésük érdekében fogalmazunk meg.

Célunk, hogy a gyermekek gondozása-nevelése során minél sokrétűbb, tapasztalatszerző, élményfeldolgozó tevékenységgé váljon a játék, a foglalkoztatás, ahol elősegítjük képességeiknek sokoldalú fejlődését. Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye. Mindezeket a Csodavár Óvodában biztonságos, egészséges, esztétikus környezetben biztosítjuk kis létszámú csoportban.

További információkért kérem böngéssze honlapunkat, ill. forduljon hozzám bizalommal!

Üdvözlettel:
Szekunda Györgyi