Küldetésünk

Óvodánk küldetése

Küldetésünk, hogy a gyermekeknek biztonságos, egészséges, esztétikus környezetet biztosítsunk kis létszámú csoportban. Célunk, hogy a gyermekek felügyelete mellett, minél sokrétűbb, tapasztalatszerző, élményfeldolgozó tevékenységgé váljon a játék, a foglalkoztatás, ahol elősegítjük képességeiknek sokoldalú fejlődését.
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi-lelki gondozására, az érzelmi biztonság megteremtésére és önállósodásuk minél teljesebb kibontakoztatására a családias hangulatú neveléssel az életkornak megfelelő szintű tevékenységek biztosításával, szervezésével.
Munkaközösségünk arra törekszik, hogy minden gyermekből a lehető legjobbat hozza ki, s a következő szintet a saját képességeinek megfelelően tudja elkezdeni.
Munkatársi közösségünktől elvárjuk a minőségi célokkal való azonosulást, amelyet stabil munkahellyel, megfelelő munkafeltételekkel, megbecsüléssel viszonozunk.
Küldetésünk, hogy hosszú távon valamennyi partnerünkkel a változó igényeiket kielégítő, korrekt, segítőkész, európai színvonalú kapcsolatot tudjunk kialakítani.

Óvodánk minőségpolitikája

Neveléssel kapcsolatos alapelveinket, céljainkat és ezzel kapcsolatos feladatainkat pedagógiai programunkban rögzítettük.
Munkánk sikere a szülőkkel való bizalmi kapcsolaton alapul, amikor érzi a szülő, hogy minden feltétel nélkül elfogadjuk gyermekét, és felelősséget érzünk érte.
Mindennapjaink során arra törekszünk, hogy a szülők nap, mint nap biztonságban, nyugalomban, szerető környezetben tudhassák gyermekeiket.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülőkkel kialakult mindennapos találkozás, a beszélgetés, problémák elmondása, véleménykérés jól működjön.
Kis létszámú csoportban, családias légkörben még nagyobb hangsúlyt tudunk fordítani a differenciált bánásmódra, az egyéni képességfejlesztésre és a nevelési módszerek hatékonyságának növelésére.
Fontos a szakmailag felkészült nevelői közösség biztosítása, amelyet többek között folyamatos képzésekkel biztosítunk.